Trải nghiệm tuyệt vời – Ưu đãi đến 450K

Klook - Trải nghiệm tuyệt vời – Ưu đãi đến 450K

Value for Money

Trải nghiệm tuyệt vời – Ưu đãi đến 450K

– Mã: ANHDAO3, giảm 50,000 VND cho đơn hàng từ 1,200,000 VND.
Áp dụng từ 01.03.2020 đến 31.03.2020 và chỉ cho đơn hàng trên App.
– Mã: YEUDULICH3, giảm 8% đến 400,000 VND cho đơn hàng từ 2,200,000 VND.
Áp dụng từ 01.03.2020 đến 31.03.2020 và chỉ cho đơn hàng trên App và khách hàng mới.

Expired On March 31, 2020
Klook - Trải nghiệm tuyệt vời – Ưu đãi đến 450K
Klook

Trải nghiệm tuyệt vời – Ưu đãi đến 450K

– Mã: ANHDAO3, giảm 50,000 VND cho đơn hàng từ 1,200,000 VND.
Áp dụng từ 01.03.2020 đến 31.03.2020 và chỉ cho đơn hàng trên App.
– Mã: YEUDULICH3, giảm 8% đến 400,000 VND cho đơn hàng từ 2,200,000 VND.
Áp dụng từ 01.03.2020 đến 31.03.2020 và chỉ cho đơn hàng trên App và khách hàng mới.

Expired On March 31, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.